„Nasza młodzież pomimo tego, że jest zbuntowana to  ma bardzo dobre serducha i potrafi dzielić się tym dobrem dookoła.” O wolontariacie grupy „Złote serca młodych gniewnych” rozmawiamy z Beatą Połubiak, wychowawcznią w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie.

,,Złote serca młodych gniewnych” tak nazywa się grupa wolontariuszy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie. Skąd wolontariat w MOW? Jak to się zaczęło i komu pomagają wolontariusze?

,,Złote serca młodych gniewnych” to nazwa grupy wolontariuszy działających przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie. Wolontariusze to osoby w wieku 12- 18 lat, które z różnych powodów trafiły do naszej placówki. Nazwa grupy wzięła się stąd, że ta Nasza młodzież pomimo tego, że jest zbuntowana to  ma bardzo dobre serducha i potrafi dzielić się tym dobrem dookoła. Pomysł na wolontariat leżał w mojej głowie dość długo. Chciałam, aby moi wychowankowie poczuli się potrzebni, żeby robili coś dobrego dla innych, ale także dla siebie. Chciałam, aby społeczność lokalna zaczęła z innej perspektywy postrzegać młodzież umieszczoną w MOW. I gdy teraz na to patrzę, to udało mi się to w 100%. Zajęcia wolontariatu to był strzał w dziesiątkę. W 2019 roku dzięki przychylności Pani Dyrektor naszej placówki Moniki Jagielskiej nawiązałam porozumienie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanowie, który przekazał Nam informacje o osobach z terenu gminy Polanów, którym przydałoby się pomóc. I od tego czasu zaczęliśmy intensywnie działać tj. pomagamy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz samotnym w rąbaniu i noszeniu drewna, węgla, porządkach wokół budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, w okresie zimowym odśnieżamy teren przy posesjach. Działania pomocowe w porozumieniu z MGOPS w Polanowie wykonujemy w każdy poniedziałek przez 2, czasami 3 godziny (w zależności od ilości prac), pomagając 11- 12 starszym osobom. Do naszych działań możemy zaliczyć także m.in. akcje sprzątania świata, akcje sprzątania wydm i plaży w Mielnie po sezonie letnim, sprzątanie cmentarza przed Świętem Wszystkich Zmarłych, dokarmianie zwierząt, zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórkę skarpet dla bezdomnych, zieloną akcję ,,Od podwórka do Bałtyku”, pomaganie przy zbiórce żywności.
Z kim współpracujecie, czy współpracujecie z instytucjami z Waszej okolicy?
Współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanowie, który przekazuje nam informacje komu i w czym pomóc, a także z Fundacją Zastopuj w Koszalinie.
Jak młodzi ludzie odnajdują się w wolontariacie? Co daje im wolontariat?
Moi wychowankowie odnajdują się w wolontariacie świetnie, wszelkie działania dają im bardzo dużo radości. Wolontariusze zawsze chętnie wykonują zlecone działania, dopytują kiedy jest kolejny wyjazd, kolejna inicjatywa, czy mogą coś zrobić dla innych. Nieletni, którzy są do naszego Ośrodka kierowani są albo bardzo zagubieni, albo prezentują postawę roszczeniową, nacechowaną niekiedy niechęcią do otoczenia, agresją i egoizmem. Widzę, że systematyczne, aktywne uczestnictwo w wolontariacie powoduje, że jest to dla wielu zetknięcie się z innym światem. Pomoc innym powoduje, że wolontariusze pomagają także sobie. Zmieniają swoje nastawienie do świata, inaczej postrzegają osoby starsze, chore, niepełnosprawne, uczą się szacunku, kultury, cierpliwości, systematyczności. Działania wolontariackie wśród wychowanków MOW zwiększają otwartość na potrzeby innych, rozwijają motywację, odpowiedzialność, obowiązkowość, wrażliwość, empatię, kreatywność. Aktywny wolontariat powoduje wzrost wiary we własne możliwości, nabycie nowych umiejętności, rozładowywanie napięcia, zaprezentowania swojej prac i swojej osoby w całkowicie innym świetle.
Jakie znaczenie ma wolontariat z perspektywy wychowawcy?
Wolontariat z mojej perspektywy jako wychowawcy placówki resocjalizacyjnej ma bardzo dużo znaczeń. Głównym założeniem jest aktywizowanie wychowanków w celu działania na rzecz środowiska lokalnego, przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Wolontariat rozwija empatię, zainteresowania, pasje, umiejętności społeczne, niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, które kształtują kreatywność, wrażliwość, odpowiedzialność, systematyczność, otwartość na drugiego człowieka. Wolontariat wzmacnia poczucie własnej wartości, kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych. Wdraża do pożytecznego spędzania czasu wolnego Jest alternatywą w stosunku do uzależnień. Jest to także sposób na zawieranie głębokich i wartościowych przyjaźni. Dodatkowo dodam, że jest to takie moje prywatne narzędzie do pracy z młodzieżą. Wychowankowie bardzo się dyscyplinują, starają się funkcjonować i w szkole i w internacie wzorowo, aby później móc uczestniczyć w działaniach wolontariackich.
Macie jakąś akcję, działanie, która jest szczególnie ważna?
Tak jak wspomniałam wcześniej, bierzemy udział w wielu akcjach m.in. akcji sprzątania świata, sprzątaniu wydm i plaży w Mielnie po sezonie letnim, sprzątaniu cmentarza przed Świętem Wszystkich Zmarłych, dokarmianiu zwierząt, zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórce skarpet dla osób bezdomnych, akcji ,,Od podwórka do Bałtyku”, pomagamy przy zbiórce żywności. Jednak szczególnie skupiamy się na pomocy seniorom z naszej gminy w noszeniu drewna i węgla. Jest to takie nasze priorytetowe działanie, w którym uczestniczymy systematycznie bo, co każdy poniedziałek.
Z jakimi reakcjami spotykacie się jako wolontariusze z MOW Polanów?Oj spotykamy się z bardzo dobrymi reakcjami. Wcześniej młodzież umieszczonaw Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym była postrzegana jako taka zdemoralizowana, niegrzeczna, nic nie umiejąca. Teraz wszyscy są zachwyceni ich pracowitością, zapałem, uśmiechem. Bardzo często zaczepiani jesteśmy na ulicy i chwaleni. Wywołuje to w Nas jeszcze większą motywację do pracy i pomocy. Takie pozytywne reakcje mieszkańców Polanowa są dla nas takim motorem napędzającym.
Co doświadczenia z wolontariatu mogą dać młodym ludziom?
Mogą ukształtować człowieka na całe życie. Niesienie pomocy innym i doświadczenie wdzięczności oraz użyteczności ma wielką moc przemiany człowieka. I taką właśnie mam nadzieję, że poprzez tą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi
w moich wychowankach nastąpi takie trwałe przeistoczenie, które będzie widoczne nie tylko w naszej społeczności lokalnej, ale także w ich środowisku rodzinnym po opuszczeniu murów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Działania wolontariackie dają młodym ludziom poczucie realnego wpływu na to, co dzieje się wokół nich, przyczyniają się do wzmacniania poczucia sensu podejmowania działań i dalszego angażowania się. Ponadto, aktywności tego typu wpływają na zdobycie doświadczenia w trakcie robienia czegoś ważnego i pożytecznego oraz mogą dać ogromną satysfakcję.
Jakie masz życzenie dla waszej grupy wolontariuszy?
Dla mnie wolontariat to niesamowita przygoda, podczas której więcej otrzymujemy niż dajemy. Wszelkie działania wymagają od Nas dużo chęci, ale też pozytywnych emocji. Życzyłabym sobie i moim cudownym wolontariuszom, żeby zawsze Nam się chciało, żeby nie gasła w Nas ta siła, która napędza do tej ciężkiej niekiedy pracy. Abyśmy mimo niepowodzeń, czy porażek nigdy się nie poddawali.