Celem kampanii „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” jest rozwój wolontariatu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” obejmuję konferencję, produkcję spotów video, merytoryczne wsparcie koordynatorów i wolontariuszy, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz wzmacnianie wolontariatu. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucje i placówki współpracujące z wolontariuszami, szkoły oraz podmioty i osoby, którym bliska jest idea wolontariatu.

Od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku będziemy realizować druga edycję projektu – pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.

O nas

Stowarzyszenie POLITES powstało w 2002 roku. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. Jesteśmy też akredytowaną organizacją w ramach programów: Erasmus+ Wolontariat Europejski oraz Europejski Korpus Solidarności – co oznacza, że mamy możliwość koordynowania projektami wolontariatu międzynarodowego, goszczenia wolontariuszy i wolontariuszek z różnych stron świata oraz wysyłania osób z Polski na takie projekty. Jesteśmy jednym z założycieli i członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej oraz jednym z fundatorów Fundacji “Sektor3”, w ramach której prowadzone jest Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Pomysł

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę szerszej prezentacji działań realizowanych przez wolontariuszy oraz ze względu na potrzebę podjęcia wspólnych działań, służących wzmacnianiu wolontariatu.

Wolontariusze to młodzi ludzie, ale też dorośli aktywni zawodowo i seniorzy. Pomagają na różne sposoby, działając przy organizacjach pozarządowych, instytucjach czy w grupach nieformalnych. Zwykła praca wolontariuszy daje niezwykłe efekty, zarówno dla tych którym pomagają, jak i dla lokalnej społeczności. Co więcej przynosi też korzyści, samym wolontariuszom.

W Regionalnym Centrum Wolontariatu, podczas spotkań i szkoleń w regionie, spotykamy mieszkańców zachodniopomorskiego, którzy są aktywni, pełni pasji i zapału, dobrej energii, którą dzielą się z innymi. Sami chwalą się rzadko, dlatego my postaramy się to zrobić, pokazując różnorodność i wielobarwność wolontariatu.

Z drugiej strony chcemy poznać, jakie są oczekiwania i wyzwania wobec wolontariatu na Pomorzu Zachodnim, by w przyszłości móc adekwatnie na nie odpowiadać i wytyczać nowe pola działania.

Zrealizowaliśmy

W 2017 roku zrealizowaliśmy filmiki o wolontariacie na Pomorzu Zachodnim. Spoty są emitowane w pociągach przewozów regionalnych w zachodniopomorskim. Będziemy przedstawiać bohaterów tych produkcji i kręcić kolejne video prezentujące wolontariuszy w akcji.

Aby włączyć się w Pomorze Pomoże?! możesz :

  • Skorzystać z oferty szkoleń Regionalnego Centrum Wolontariatu i przyjechać do nas lub zaprosić nas do siebie. Prowadzimy szkolenia „Wolontariat w pierwszych krokach”- dla początkujących wolontariuszy, „Współpraca z wolontariuszami od A do Z” – dla koordynatorów pracy z wolontariuszami. Realizujemy także szkolenia merytoryczne, dotyczące obszarów w jakich pracują wolontariusze. Dodatkowo, oferujemy możliwość przeprowadzenia warsztatów kulturowych – zorganizowanych przez goszczonych przez nas wolontariuszy i wolontariuszki Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski (o ich działaniach można poczytać na naszym blogu).
  • Pokazać swoją organizację na Mapie wolontariatu.
  • Dołączyć do grupy Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat
  • Znaleźć wolontariat dla siebie i działać!

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami.