Szkolenie dla koordynatorów: Współpraca z wolontariuszami od A do Z

wpis w: Co nowego | 0

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Termin: 30 września (czwartek) w godzinach od 09:00 do 16:00  

Liczba wolnych miejsc: 10 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie skierowane jest do osób z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wydajemy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek

Regionalne Centrum Wolontariatu jest współfinansowane przez Miasto Szczecin oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.