Z wizytą w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach

wpis w: warto wiedzieć | 0

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest stowarzyszeniem, które za cel postawiło sobie promowanie i wzmacnianie wolontariatu w województwie śląskim. W środę 26 czerwca 2019 roku odbyłyśmy – Ewelina Sobecka i Katarzyna Michałek – wizytę studyjną w ramach dzielenia się dobrymi praktykami i wymiany doświadczeń. Spotkałyśmy się z pracownikami i pracowniczkami stowarzyszenia. Ugościli nas Dariusz Stawik, Anna Nowicka-Rzeszutek, Joanna Zajusz i Krzysztof Włodek.

Siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach mieści się przy ulicy Warszawskiej 19. To właśnie tam odbywają się spotkania z wolontariuszami i wolontariuszkami oraz rodzą się pomysły na projekty. Zrodził się tam również Polichrom – uważany za sztandarowy projekt stowarzyszenia. Na stronie możemy przeczytać, że “Polichrom to projekt grywalizacyjny dla szkolnych klubów wolontariatu z województwa śląskiego. Uczestnicy realizowali misje, wyzwania i taski – wszystkie w jakiś sposób związane z wolontariatem. Za nami już trzy edycje i niezwykłe efekty! W projekt zaangażowało się ponad 2000 wolontariuszy z ok. 50 szkół z całego województwa. Szkolne kluby wolontariatu zorganizowały 250 akcji takich jak koncerty charytatywne, pikniki integracyjne, malowanie murali.” Tym, co mnie osobiście urzekło podczas rozmowy z pracownikami i pracowniczkami było ich zadowolenie i poczucie spełnienia w związku z tym działaniem. Z radością wspominają zrealizowanie aktywności i pracę z młodzieżą szkolną, z którą współpracują od lat.

Współpraca z uczennicami i uczniami zaowocowała m.in. publikacją “Szkolne wolontariaty – co zrobić, żeby zagrało” oraz serią multimedialnych tutoriali odpowiadających na pytania: jak zorganizować piknik dla społeczności lokalnej, malowanie muralu? Jak podkreślali nasi rozmówcy, w pracy z młodzieżą ważny jest stały z nią kontakt oraz weryfikacja jej potrzeb. W 2012 i 2016 roku zostały przeprowadzone badania na temat: Co młodzież sądzi o wolontariacie? Są to informacje, dzięki którym jako koordynatorzy i koordynatorki wolontariatu, możemy organizować takie aktywności, które będą służyć nie tylko dobru wspólnemu, ale również będą niosły za sobą korzyści dla wolontariusza, wolontariuszki, w tym między innymi możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Pracownicy i pracowniczki Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, będąc w kontakcie zarówno z koordynatorami i koordynatorkami wolontariatu, jak i samymi wolontariuszami i wolontariuszkami, znają ich zainteresowania oraz potrzeby. Mają wiedzę o tym, jakie warsztaty i szkolenia cieszą się dużą frekwencją i w związku z tym wychodzą do społeczności w regionie z odpowiednio przygotowaną ofertą. Prowadzą warsztaty wprowadzające w tematykę wolontariatu, szkolenia dla osób zarządzających wolontariatem, indywidualne doradztwo. Co więcej, w ramach odpłatnej działalności zajmują się koordynacją wolontariatu w ramach współpracy z organizatorami wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, którzy do swoich akcji chcieliby zaprosić wolontariuszy i wolontariuszki. Przykładem jest PKO Silesia Marathon angażujący około 600 wolontariuszy i wolontariuszek.

Tym, co jest jeszcze dla nas wszystkich nowe i wymagało omówienia, podzielenia się dobrymi praktykami, to przygotowywanie dokumentów zgodnych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO. Wymieniliśmy się informacjami o tym, w jaki sposób w naszych organizacjach były wprowadzane zmiany. Porozmawialiśmy również o tym jak w naszych stowarzyszeniach realizowane były działania w ramach wolontariatu rodzinnego i wolontariatu pracowniczego oraz upowszechniania informacji o tym, czym się zajmujemy. Wymiana doświadczeń i opinii służy temu, abyśmy – będąc w jednym zespole osób zaangażowanych w działania trzeciego sektora – rozwijali się, wzajemnie inspirowali i wzmacniali.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach jest współprowadzone przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. To był kolejny punkt naszej wizyty studyjnej. Jednym z celów Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat trzeciego sektora, w tym informacji o udzielanym wsparciu i możliwościach dla organizacji oraz o ofertach przygotowanych dla mieszkańców Katowic. Poznałyśmy Krzysztofa Włodka, który w Centrum pełni dyżury i służy radą i pomocą osobom, które chciałyby zaangażować się w działania wolontariackie.

Było nam bardzo miło poznać Dariusza, Annę, Joannę i Krzysztofa. Dziękujemy za spotkanie, podczas którego każda ze stron mogła poszerzyć wiedzę i wzmocnić motywację do tego, aby działać, realizować projekty i z każdą nową aktywnością uczyć się czegoś nowego. Ewelina Sobecka – specjalistka ds. wolontariatu, koordynatorka Programów Erasmus+ Wolontariat Europejski oraz Europejski Korpus Solidarności.

Ewelina Sobecka – specjalistka ds. wolontariatu, koordynatorka Programów Erasmus+ Wolontariat Europejski oraz Europejski Korpus Solidarności.