Barwy Wolontariatu 2020 na Pomorzu Zachodnim – Laureaci

wpis w: Co nowego | 0

Dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, wolontariat stanowi podstawową formę uczestniczenia w życiu społecznym. Konkurs Barwy Wolontariatu jest organizowany od lat przez Centra Wolontariatu w Polsce. Stowarzyszenie POLITES organizuje to wydarzenie od 2012 r. Konkurs skierowany jest do organizacji i instytucji z terenu województwa zachodniopomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność, pokazać różnorodność działań wolontariackich.  Do konkursu mogą być zgłaszane grupy wolontariuszy i wolontariusze indywidualni. Nagradzamy i wyróżniamy pokazujemy wolontariat w całej jego różnorodności. Jest to wreszcie możliwość podziękowania wolontariuszom za ich działania.

 W roku 2020 decyzją Kapituły Konkursu wyróżniono:

W kategorii wolontariusze indywidualni

Wyróżnienie  Grzegorz Józkowski  

III miejsce Magdalena Pieczyńska

III miejsce Magdalena Nowak  

 II miejsce Marta Tarnecka 

  I miejsce Oskar Kozłowski 

W kategorii grupy wolontariuszy

Wyróżnienie Wolontariusze Lisie Pole 

Wyróżnienie Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Dolicach 

Wyróżnienie Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 45 z OI w Szczecinie

 III miejsce Grupa wolontariuszy seniorów z Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

 II miejsce MotoMikołaje Powiatu Gryfińskiego  

 II miejsce Wolontariat z klasą podczas pandemii Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie 

I miejsce Klasa z wolontariatem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie

Poznajcie nagrodzonych i wyróżnionych wolontariuszy. To dzięki ich działaniom świat staje się lepszy!

W kategorii Wolontariusze indywidualni wyróżniony został pan Grzegorz Józkowski.

Pan Grzegorz zgłosił się do pomocy seniorom w czasie pandemii, ponieważ stwierdził, że skoro seniorzy nie powinni czy nie mogą wychodzić, to on może ich wyręczyć, robiąc zakupy. Nigdy wcześniej nie był wolontariuszem, ale od zawsze lubił pomagać innym, m.in. oddając krew jako Honorowy Dawca Krwi. Dodatkową motywacją jest to, że daje dobry przykład swoim dzieciom.

Magdalena Pieczyńska III miejsce

Wolontariuszka od wielu lat aktywnie działa na rzecz swojego miasta i gminy Gryfino. Niezliczone akcje, działania pani Magdy w przeciągu roku są imponujące i warte naśladowania. Swoją postawą i aktywnością motywuje swoją lokalną społeczność do działania, pomagania i polepszania swojego otoczenia. Inicjatywy jakie podjęła w gminie Gryfino to Szlachetna Paczka, w której przez wiele lat była liderką Rejonu, a w 2020 roku Koordynatorką Regionalną. Wolontariuszka reaguje na bieżące potrzebi problemy dlatego wraz grupą osób rozpoczęła projekt „Gryfinianki szyją maseczki”, uruchomiły zbiórkę pieniędzy na materiały w kwocie blisko 11 tys. zł I zjednoczyły ok 100 osób do szycia maseczek. Dokładnie przez ponad 3 miesiące zostały wyprodukowane aż 28.425 sztuk maseczek, które trafiły do pracowników szpitali w Szczecinie, Gryfinie, Stargardzie, Pyrzycach, instytucji publicznych, straży pożarnych, placówek pogotowia ratunkowego, aptek, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i sklepów. Maseczki w ilości 1000 sztuk przekazane zostały na ręce burmistrza Gryfina z prośbą o przekazanie mieszkańcom. Wolontariuszka jako pierwsza zainicjowała w mieście akcję Sąsiedzi Sąsiadom (czyli pomoc sąsiedzka w zakupach czy wyprowadzaniu zwierząt). Trzeba tu zaznaczyć, że pomysł podchwyciła Gmina Gryfino i po interwencjach mailowych Pani Magdy, powstała gminna akcja „Dzień Dobry. Pomagam”.

Magdalena Nowak   III miejsce

Magdalena jest wolontariuszką w Klubie BAZA od 2018 roku. Regularnie przychodzi i odwiedza dzieci, poświęca im czas, pomaga w lekcjach, wspiera w sytuacjach trudnych. Magda pracuje, jest stomatologiem i znajduje czas dla świetlic środowiskowych. Wielokrotnie prowadzi zajęcia plastyczne – ma wyjątkowy talent, a Klub ma wyjątkowe dzieci. Dwa takie elementy tworzą piękną całość. Obecnie w pracy zdalnej prowadzi zajęcia – wspólnie z młodzieżą z Klubu BAZA wykonuje kartki świąteczne, które dzieci przekażą swoim wolontariuszom i darczyńcom. To miłośniczka gier planszowych i fabularnych. Zaszczepiła zamiłowanie do tej aktywności całą społeczność Świetlicową, łącznie z wychowawcami i wolontariuszami. Prowadzi zajęcia z gry RPG. Jest niezwykle kreatywna utalentowana, a przy tym swoje zasoby wykorzystuje w pracy w świetlicy. Stawia na komunikację. W sytuacjach trudnych szuka porozumienia. Angażuje w pracę wolontariacką młodych ludzi m.in. podopiecznych z Klubu BAZA. Dzięki wrażliwości, otwartości oraz chęci do działania podczas festynów pełni rolę koordynatora. Jest osobą odpowiedzialną za punkt gier i zabaw. Podczas tych działań koordynuje pracą ponad 30-osobowego zespołu. Jej ulubionym powiedzeniem jest: „Ludzie są dobrzy”. Tę dobroć przekazuje naszym dzieciom, wolontariuszom i wychowawcą. Jest dla wszystkich ogromnym wsparciem.

Marta Tarnecka  II miejsce

W marcu 2020 r. Pani Marta otrzymała Nagrodę Honorową “Kobieta Sukcesu” za znaczący wkład w rozwój gminy i powiatu białogardzkiego oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych. Pani Marta angażuje się zarówno w działania lokalne, jak i w akcje ogólnopolskie: Projekt Akademia Przyszłości funkcjonuje w Białogardzie po to, by dzieci z trudnościami w szkole, z niską samooceną, zaczęły skutecznie pokonywać przeciwności losu, przełamywały bariery społeczne i dążyły do realizacji swoich marzeń. Białogard jest jedynym miastem (poza Szczecinem) w województwie zachodniopomorskim, w którym projekt działa. W Białogardzie do projektu zostały włączone dwie szkoły. Pani Marta początkowo uczestniczyła w projekcie jako wolontariuszka, później liderka kolegium przy Szkole Podstawowej nr 3, dziś jako liderka kolegium przy Szkole Podstawowej nr 1 (tworzy nowe kolegium). W przyszłym roku szkolnym planuje włączyć do projektu kolejną placówkę. Projekt Szlachetna Paczka – pani Marta jest zaangażowana w realizację tego ogólnopolskiego projektu od 2015 roku. Swoje działania rozpoczęła od pełnienia funkcji wolontariusza, później Lidera rejonu, koordynatora. Obecnie pełni rolę: Zastępcy Menadżera Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego, Koordynatora Regionalnego zarządzającego pracą siedmiu rejonów oraz Lidera Rejonu Białogard. Jest osobą otwartą na zmiany, poszukuje i wdraża nowe koncepcje wolontariatu. Potrafi zachęcić innych do promowania oraz wdrażania idei wolontariatu. Swoje obowiązki wykonuje w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość czy interesowność.

I miejsce Oskar Kozłowski jest uczniem klasy maturalnej, w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi,  w działania Szkolnego Klubu Wolontariusza angażuje się od samego początku uczęszczania do tej placówki. Choć sam zmaga się z chorobą zawsze chętnie pomaga innym. Aleksandra Perkól Opiekunka SKW w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie opisuje Oskara tak: „Od wielu lat koordynuję działania Szkolnego Klubu Wolontariusza ale Oskar jest młodzieńcem naprawdę wyjątkowym, zaangażowanym, empatycznym a przede wszystkim wkładającym dużo Zwierzętami, Centrum Wolontariatu Caritas Szczecin, w Schronisku dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie w Szczecinie czy w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych czy Hospicjum. Wolontariusz przed świętami zbiera żywność dla potrzebujących w szczecińskich marketach, przed świętem zmarłych sprząta groby na kwaterze kombatanckiej. Bierze udział w akcji „Wnosimy Radość do Domu Smutku”, gdzie sam przygotowuje ciasta („według tajemnego przepisu babci”), pomaga w przygotowaniach i spędza czas z podopiecznymi schroniska. Obecnie opiekuje się, robi zakupy, zawozi obiady i odwiedza pewną starszą panią, która jest niepełnosprawną i samotną. Pomagam osobom, które przebywają na kwarantannie między innymi wyprowadza psa na spacer. O sobie mówi: „Lubię to robić bo w ten sposób mogę pomagać innym, czuję się wtedy potrzebny i mogę dać coś od siebie”.