Celem kampanii „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” jest rozwój wolontariatu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” obejmuję merytoryczne wsparcie koordynatorów i wolontariuszy, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz promowanie i wzmacnianie wolontariatu. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucje i placówki współpracujące z wolontariuszami, szkoły oraz podmioty i osoby, którym bliska jest idea wolontariatu.

Od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku będziemy realizować trzecią już edycję projektu – pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – wspieramy rozwój wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego”.

Od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku realizujemy czwartą edycję  projektu wzmacniania wolontariatu w regionie “Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego”. Chętnym do działania, grupom, organizacjom i wolontariuszom z naszego województwa proponujemy udział w szkoleniach, warsztatach, zapraszamy do akcji i jesteśmy gotowi by odpowiadać na Wasze pytania w zakresie wolontariatu. Cieszymy się, że będziemy mogli zrealizować kolejne Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu, Blaski Wolontariatu, konkurs Barwy Wolontariatu czy Godzinę dla Twojej miejscowości – to działania zaplanowane od września do grudnia.  Tegoroczna edycja projektu to też nowości, które realizujemy już teraz.  Wirtualnie i drogą tradycyjną spotykamy się z grupami z województwa zachodniopomorskiego.

Od 1 marca 2022 do 31 grudnia realizujemy piątą edycję projektu “Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego”.  Chętnym do działania, grupom, organizacjom i wolontariuszom z naszego województwa proponujemy udział w szkoleniach, warsztatach, zapraszamy do akcji i jesteśmy gotowi by odpowiadać na Wasze pytania w zakresie wolontariatu. Cieszymy się, że będziemy mogli zrealizować kolejne Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu, Blaski Wolontariatu, konkurs Barwy Wolontariatu czy Godzinę dla Twojej miejscowości – to działania zaplanowane od września do grudnia.  Tegoroczna edycja projektu to też nowości, które realizujemy już teraz.  Spotykamy się z grupami, organizacjami i instytucjami  z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W 2023 roku realizujemy szóstą edycję projektu Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego”. W ramach realizacji działania prowadzimy biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej, w ramach którego udzielamy porad i konsultacji dla organizacji pozarządowych instytucji a także dla wolontariuszy. Oferujemy  wsparcie merytoryczne dla osób zainteresowanych wolontariatem, wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu poprzez organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń.

Działania edukacyjne w obszarze Wolontariat jako ścieżka rozwoju będą skierowane do grup uczniowskich, grup wolontariuszy w regionie oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem i ogniskować się będą wokół nabywania kompetencji przez wolontariat. W szczególności, kompetencji kluczowych ( m.in porozumiewanie się w jęz. ojczystym i obcym, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość).

Zostaną zorganizowane coroczne akcje promujące i wzmacniające wolontariat w regionie: Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości – akcja społeczna polegająca na realizacji własnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Blaski wolontariatu – akcja happeningowa polegająca na rozdawaniu odblasków z hasłem Pomorze Pomoże?! # Wypróbuj Wolontariat oraz informowaniu o wolontariacie. W ramach akcji wyprodukowane zostaną gadżety promocyjne – odblaski. Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim – konkurs mający na celu wyróżnienie najbardziej zaangażowanych, aktywnych i kreatywnych wolontariuszy działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zielony wolontariat – we wszystkich realizowanych przez nas działaniach będziemy starać się przyjmować ekologiczną perspektywę tj. wybierać zrównoważony transport, organizować wydarzenia i działania z myślą o ekologii (tak by nie produkować opakowań, odpadów), produkować artykuły promocyjne przyjazne środowisku. Będziemy też zachęcać grupy wolontariuszy do podejmowania inicjatyw związanych z dbaniem o środowisko i działań ekologicznych.

O nas

Stowarzyszenie POLITES powstało w 2002 roku. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie. Jesteśmy też akredytowaną organizacją w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności – co oznacza, że mamy możliwość goszczenia wolontariuszy i wolontariuszek z różnych stron świata oraz wysyłania osób z Polski na takie projekty. Jesteśmy jednym z założycieli i członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej oraz jednym z fundatorów Fundacji “Sektor3”, w ramach której prowadzone jest Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Co więcej, od 2018 roku realizujemy działania w ramach nowego ogólnopolskiego programu Narodowego Instytutu Wolności – Korpus Solidarności.

Pomysł

Projekt „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” powstał w odpowiedzi na potrzebę szerszej prezentacji działań realizowanych przez wolontariuszy oraz ze względu na potrzebę podjęcia działań w regionie służących wzmacnianiu wolontariatu.

Wolontariusze to młodzi ludzie, ale też dorośli aktywni zawodowo i seniorzy. Pomagają na różne sposoby, działając przy organizacjach pozarządowych, instytucjach czy w grupach nieformalnych. Zwykła praca wolontariuszy daje niezwykłe efekty, zarówno dla tych którym pomagają, jak i dla lokalnej społeczności. Co więcej przynosi też korzyści, samym wolontariuszom.

W Regionalnym Centrum Wolontariatu, podczas spotkań i szkoleń w regionie, spotykamy mieszkańców zachodniopomorskiego, którzy są aktywni, pełni pasji i zapału, dobrej energii, którą dzielą się z innymi. Sami chwalą się rzadko, dlatego my postaramy się to zrobić, pokazując różnorodność i wielobarwność wolontariatu.

Z drugiej strony chcemy poznać, jakie są oczekiwania i wyzwania wobec wolontariatu na Pomorzu Zachodnim, by w przyszłości móc adekwatnie na nie odpowiadać i wytyczać nowe pola działania.

Zrealizowaliśmy

  • Zorganizowaliśmy 5 edycji Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu oraz inne wydarzenia promujące wolontariat i nagradzające aktywnych wolontariuszy, w tym: PARTYcypacja, Barwy Wolontariatu.
  • Zmalowaliśmy murale z hasłem „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat”.
  • Zorganizowaliśmy obóz wolontariacki WOLOCAMP 2019.
  • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń w regionie.
  • Zrealizowaliśmy filmiki o wolontariacie na Pomorzu Zachodnim. Spoty są emitowane w pociągach przewozów regionalnych w zachodniopomorskim. Będziemy przedstawiać bohaterów tych produkcji i kręcić kolejne video prezentujące wolontariuszy w akcji.

Aby włączyć się w Pomorze Pomoże?! możesz :

  • Skorzystać z oferty szkoleń Regionalnego Centrum Wolontariatu i przyjechać do nas lub zaprosić nas do siebie. Prowadzimy spotkania i szkolenia: #Wypróbuj wolontariat – spotkanie informacyjne o wolontariacie, #Wybieram wolontariat– dla początkujących wolontariuszy, Współpraca z wolontariuszami od A do Z – dla koordynatorów pracy z wolontariuszami. Realizujemy także szkolenia merytoryczne, dotyczące obszarów w jakich pracują wolontariusze. Dodatkowo, oferujemy możliwość przeprowadzenia warsztatów kulturowych – zorganizowanych przez goszczonych przez nas wolontariuszy Programu Europejski Korpus Solidarności. O ich działaniach można poczytać na naszym Instagramie
  • Pokazać swoją organizację na Mapie wolontariatu. Skontaktuj się z nami pod adresem E-mail: biuro@polites.org.pl.
  • Dołączyć do grupy Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat.
  • Znaleźć wolontariat dla siebie i działać!

Zapraszamy do kontaktu z nami: biuro@polites.org.pl!