Student, strażak, wolontariusz- o działalności na rzecz lokalnej społeczności rozmawiamy z Kacprem Lisiewiczem- laureatem konkursu Barwy Wolontariatu 2021.

wpis w: warto wiedzieć | 0

Student, strażak, wolontariusz, jak pogodzić te wszystkie role?

Właściwie to ciężko, bo jestem na ostatnim semestrze studiów i na ten moment pierwszorzędnym celem jest terminowe oddanie pracy inżynierskiej. Próbuję jak mogę udzielać w wolnym czasie w straży podczas akcji jak i również pokazów gaszenia ognia w szkołach i na  festynach.

Pochodzisz i działasz we wsi Broczyno. Czym charakteryzuje się ta miejscowość? Jak działać na wsi? Czy masz jakieś sposoby na to jak angażować mieszkańców?

Broczyno jest dosyć dużą miejscowością, jedną z większych w gminie Czaplinek i liczy około 400 mieszkańców. Niestety cechą charakterystyczną małych miejscowości jest to, że bardzo wiele osób po skończeniu szkoły wyjeżdża do większych miast lub zagranicę. Życie toczy się wokół kilku grup: Rady sołeckiej, OSP, zespołu Jarzębina oraz kościoła. Każda z tych grup ma trochę inne cele, ale wspólnie działają dla wspólnego dobra. Poprzez dołączenie do straży pojawiła się możliwość pomocy podczas prac porządkowych w naszej miejscowości, organizacji dożynek, budowy zielonej siłowni i innych działań, które są najczęściej realizowane z zaangażowaniem naszej społeczności. Dobrą metodą na zaangażowanie mieszkańców jest zaproszenie ich do pomocy i podziękowanie każdej osobie, która pomagała przy realizacji danego przedsięwzięcia, mając nadzieję ze gdy wyjdzie taka potrzeba to ponownie pomoże.

Opowiedz, jak stworzyć drużynę siatkarską.

W 2021 roku naszym powiecie organizowany był turniej siatkarski dla strażaków, niestety tak wyszło, że nie byliśmy w stanie stworzyć żadnej drużyny wśród 7 jednostek osp w naszej gminie. O pomoc poprosiłem znajomych, którzy zgodzili się wziąć udział w turnieju. Co prawda nie udało nam się wygrać, ale do tej pory mogę liczyć na ich pomoc przy pokazach gaszenia ognia.

Od czego zaczęła się Twoja aktywność społeczna?

Chyba od dziecka. Mama kiedyś aktywnie pomagała przy pracach w sołectwie, a ja z bratem również. Dobrze pamiętam pomoc w szkolnym kole Caritas w Szkole Podstawowej w Broczynie oraz inne prace na rzecz sołectwa. Później pojawiła się straż i działalność w niej od 2017 roku.

Co daje Ci wolontariat i działalność w straży?

Podkreślam, że najpierw straż, a wolontariat pochodzi głównie z działalności straży. Gdy prowadziliśmy pierwsze zajęcia z Gaszenia ognia i Pierwszej Pomocy problem stanowiło dla mnie wyjście przed wszystkich i rozpoczęcie opowiadania o naszej działalności, udzielania instruktażu obsługi gaśnic i pierwszej pomocy. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że ta działalność pozwoliła mi nauczyć się występować przed grupą, prowadzić zajęcia, czyli tak zwanych kompetencji miękkich. Dzięki działalności w stowarzyszeniu zapoznałem się z jego funkcjonowaniem oraz z instytucjami samorządowymi, które wspierają działalność NGO.

Realizujesz działalność edukacyjną dotyczącą ratownictwa, gaszenia ognia – jakie widzisz efekty tego i co Twoim zdaniem jeszcze należy robić w kwestii edukacji w tych tematach?

Uważam, że w powiecie drawskim jest to na bardzo wysokim poziomie. Od wielu lat działa stowarzyszenie Żarek, Rescue-ZDR, Grupa Medyczna Drawsko, a dodatkowo my, włączając do tego pokazy gaszenia ognia, które w tym roku rozszerzyliśmy o pierwszą pomoc. Przeprowadzenie takich pokazów często wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy, aby kompetentnie przeprowadzić takie zajęcia, więc też jest świetną formą nauki. Uważam, że wiedza podczas takich szkoleń choćby z pierwszej pomocy, lub niektórych przedmiotów szkolnych zanika, po prostu ją zapominamy, więc raz na jakiś czas należałoby ją odświeżyć i może dowiedzieć się czegoś więcej.

Dzięki Twojej determinacji i współpracy wielu osób wyremontowaliście remizę OSP , realizując projekt. ,,Nowe życie remizy OSP jako miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego w Broczynie.

Ja tam tylko pomagałem, ale większość prac wykonali członkowie zarządu OSP, to oni byli najbardziej zdeterminowani, aby ukończyć ten remont.

Jaką rolę pełni to miejsce dla mieszkańców?

Niedługo po oficjalnym zakończeniu remontu przeprowadziliśmy tam część teoretyczną szkolenia o siłowym otwieraniu drzwi i okien, w którym uczestniczyli w strażacy z kilku powiatów. Ponadto w naszej remizie odbywają się spotkania okazjonalne np. urodziny.

W zgłoszeniu Ciebie jako kandydata do Barw Wolontariatu w minionym roku, napisano, że jesteś osobą godną zaufania, zawsze gotową do pomocy, i dalej” Pracę dla ludzi przedkłada nad własne ambicje. Jest tolerancyjny i akceptuje ludzkie słabości”. Co dla Ciebie znaczy praca dla innych ludzi?

Często zorganizowanie jakiegoś przedsięwzięcia wymaga pracy wielu osób, ta praca jest często za kulisami. Największą frajdę sprawia to, że możemy podziwiać efekty naszej ciężkiej pracy. Z jej efektów korzystamy nie tylko my, ale również inni.

Jakie masz marzenie zarówno osobiste jak i takie w wymiarze społecznym, w działalności OSP i wolontariatu?

Osobiste? – Na pewno skończyć studia i może będę kontynuował naukę dalej. Natomiast w zakresie działalności w OSP i wolontariatów to zdobycie doświadczenia w zakresie tworzenia projektów i nowych pomysłów, które moglibyśmy zrealizować w Broczynie i naszej okolicy.

Życzymy powodzenia i dziękujemy za rozmowę!