Wychowanie przez pomaganie, czyli Szkolny Klub Wolontariusza

wpis w: warto wiedzieć | 0

Nie trzeba rozdawać prezentów.
Trzeba umieć dawać siebie.

W Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie Szkolny Klub Wolontariusza jest prowadzony pod patronatem Stowarzyszenia POLITES. Dzięki naszej współracy młodzież ma mozliwość wkraczania w świat działań o charakterze społecznym i obywatelskim dzięki wypracowanej formule zaangażowania dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów. W toku pracy uczniowie doświadczają, jak mądrze angażować się na rzecz dobra wspólnego, a także rozwijają niezbędne kompetencje osobiste i społeczne tj. praca w zespole, komunikatywność, otwartość, zarządzanie czasem oraz uczą się jak organizować i kierować swoje działania by były one rozwojowe zarówno dla nich jak i wspólnoty szkolnej i szerzej lokalnej. Dzięki zaangażowaniu w takie działania uczniowie odnoszą korzyści społeczne, osobiste i zawodowe, które procentują nie tylko w szkole.
Współpracujemy z wieloma instytucjami takie jak: Regionalne Centrum Wolontariatu, Siostry Misjonarki Miłości, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas, Towarzysto Opieki nad Zwierzętami. Działania podejmujemy w dwóch obszarach szkolnym i lokalnym.

Wartość wolontariatu dla – dla podopiecznych i wolontariuszy

Pomagając innym, pomagasz sobie

Jako wolontariuszka udzielam się w wielu akcjach. Są to między innymi: Godzina dla Szczecina, szybka randka z wolontariatem, maraton PZU. Co sobotę jesteśmy u Sióstr Misjonarek Miłości na wolontariacie gospodarczym. W zeszłych latach raz w tygodniu chodziliśmy do świetlicy środowiskowej oraz do hospicjum. Od zeszłego roku prowadzimy warsztaty w szkołach podstawowych i przedszkolach i bierzemy aktywny udział w akcji „Paczka dla Rodaka” . Współpracujemy ze Stowarzyszeniem POLITES. Wolontariat nauczył nas systematyczności, odpowiedzialności za to czego się podejmujemy, organizacji czasu a także otwartości na ludzi.
Ala Porazik

Wolontariat nauczył mnie rozumieć innego człowieka który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Paweł Bieliński

Wolontariat pomaga mi zrozumieć ludzi, ich trudy, rozterki życiowe i problemy. Wytworzył we mnie odruch bezinteresownej pomocy niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduję, oraz wpłynął na zwiększenie się mojej odpowiedzialności i wrażliwości. Brak umiejętności zazwyczaj nie jest problemem, ponieważ jestem w stanie nauczyć się wielu przydatnych rzeczy poprzez ich wykonywanie. Nauczyłam się również sumienności. Wolontariat pokazał mi, że cierpliwość jest bardzo ważna, by naprawdę komuś pomóc. Podsumowując przez pomoc innym jestem w stanie nauczyć się wielu rzeczy oraz sprawić drugiemu człowiekowi i sobie wiele radości.
Ola Kścielecka

Wolontariat dał mi możliwość rozwijania swoich zainteresowań, poprzez pomoc innym. Pełniąc służbę na rzecz bliźniego mogłam wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce. Nauczył mnie również sumienności, gdyż przez to wiem, że jeżeli czegoś nie zrobię, nie pomogę komuś w danej sytuacji. Dał mi też punktualność – to w danym momencie jest potrzebna pomoc, a nie „gdy mi się w końcu zachce przyjść”. Dzięki temu poznałam również wiele nowych osób, szczególnie w trakcie różnych służb np. Harcerskiej Służby Lednica.
Patrycja Kamińska

Wolontariat pomógł mi w otworzeniu się i umiejętności łatwiejszego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Nauczyłam się również planowania czasu i umiejętności zarządzania nim. Sam wolontariat dał mi dużo szczęścia z tego co robię i świadomość że nie tracę czasu na bezużyteczne rzeczy tylko na pomoc innym. Dzięki niemu również poznałam wiele cudownych i bardzo wartościowych osób które przynajmniej każdym spotkaniu mnie zaskakują i mogę się ciągle uczyć czegoś nowego.
Zuzia Mnich

Wolontariat staje się drugim życiem

Wolontariat ma ogromny sens. To, co robią wolontariusze ma dużą wartość, która wpływa na ich jakość życia. Ich osobowość staje się bogatsza. Potrafią czerpać od tych z którymi współpracują energię do tego, aby być jeszcze lepszym człowiekiem, a zyskują bezcenny czas spędzony w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Bycie wolontariuszem to same korzyści. Każdy się czegoś od siebie uczy. Nie zadawaj sobie pytania: Czy wolontariat to czas stracony czy bezcenny? Ty sam musisz spróbować i zdecydować, czy misja wolontariusza jest dla Ciebie. Wiem jedno – podejmując wszelakie działania wolontarystyczne możesz jedynie zyskać. Te kilka słów jest po to aby zastanowić się nad tym, co warto jest robić w życiu. Czy skoncentrować się tylko na swojej karierze, obowiązkach i przyjemnościach? Czy może po prostu żyć tak, aby dawać coś od siebie innym? Spróbuj poświęcić swój czas dla innych. To bezcenny czas. Możesz go ofiarować tym, którzy naprawdę to docenią, a ty wyjdziesz bogatszy o nowe doświadczenia. Wybór należy do Ciebie… Wiedz tylko, że wolontariat ma sens!
Jestem dumny z moich uczniów, że z otwartym sercem podejmują wyzwania. Na moich oczach widzę jak się zmieniają, dojrzewają i będę mógł ze spokojnym sercem puścić ich dalej w świat.

Przemysław Landowski – wychowawca klasy, koordynator wolontariatu nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, członek Stowarzyszenia POLITES

W latach 2011-2014 w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie została utworzona klasa z wolontariatem, której pomysłodawcą i wychowawcą jest p. Landowski. W tej chwili trwa kolejna edycja klasy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny . Wspólnie z uczniami podejmuje wiele działań na terenie szkoły i miasta. Współpracujemy z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniem POLITES, Świetlicą Środowiskową Caritas. Wspólnie z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim organizujemy cykliczną imprezę Przystanek Wolontariat.