Z wizytą u Ochotników warszawskich

wpis w: Bez kategorii | 0

W ramach tegorocznej edycji projektu „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” zdecydowałyśmy się odwiedzić różne organizacje, instytucje w celu poznania działań przez nie realizowanych, wymiany dobrych praktyk i zainspirowania się. Dwie z wizyt odbyły się poza granicami Pomorza Zachodniego. W pierwszej kolejności pojechałyśmy do Katowic, następnie do Warszawy – o czym opowiemy w dzisiejszej relacji. 

We wrześniu spotkałyśmy się z zespołem działającym w strukturze Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. O swoich zadaniach realizowanych w ramach Projektu Wolontariatu Miejskiego w Warszawie – Ochotnicy warszawscy opowiedziały nam Marta Dermańska, Karolina Kłosińska i Barbara Rogalska.   

Ważne uwagi jest to, że projekt realizowany jest przez instytucję. Osoby w niej pracujące widzą potrzebę wspierania działań wolontariackich, są otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pomysł na projekt zrodził się po mistrzostwach UEFA EURO 2012. Blisko 900 wolontariuszy wspierało kibiców, gości i mieszkańców w trakcie jednej z największych imprez sportowych odbywających się na świecie. Wiele organizacji i instytucji dostrzegło potencjał wolontariatu i rozpoczęło działalność w tym obszarze. 

Założeniach projektu możemy przeczytać: “Zadaniem projektu wolontariatu miejskiego Ochotnicy warszawscy” do roku 2020 jest łączenie działań podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i instytucje miejskie na rzecz wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Projekt wyznacza kierunki polityki Urzędu Miasta dotyczące wolontariatu celem stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz wszystkich podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat. Projekt „Ochotnicy warszawscy” rozumiemy jako spójne i długofalowe działanie na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby Miasta, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie miejskiego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój. Pragniemy, by Warszawa stała się miejscem świadomie rozwijającym wolontariat i przyjaznym wolontariuszom /…/.”

Od Marty, Karoliny i Basi dowiedziałyśmy się, że udzielane wsparcie obejmuje między innymi:  

 • Wsparcie organizatorów wolontariatu lokalnego w dzielnicach Warszawy 
 • Wsparcie rozwoju wolontariatu senioralnego 
 • Wsparcie organizatorów wolontariatu szkolnego w Warszawie 
 • Wsparcie wolontariatu w instytucjach m. st. Warszawy 
 • Upowszechnianie wśród organizatorów wolontariatu standardów pracy z wolontariuszami oraz wdrażanie tych standardów w instytucjach miejskich 
 • Projekty tzw. wolontariatu akcyjnego – związane z organizacją na terenie m.st. Warszawy wydarzeń o dużej skali – m.in imprez kulturalnych czy sportowych 
 • Powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem wolontariatu organizacjom pozarządowym 
 • Zbieranie informacji, tworzenie treści i udostępnianie ich w Bazie Wiedzy Ochotników Warszawskich 
 • Tworzenie i rozwijanie aplikacji do zarządzania wolontariatem, z której korzystają jednostki m.st. Warszawy – www.wolontariat.um.warszawa.pl  
 • Działania w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich. 
 • Działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Warszawie. 

Wolontariusze stale przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ich praca ma ogromne znaczenie. Warto jest to podkreślać. Wsparcie ze strony instytucji, samorządów jest szczególnie istotne. Wzmacnia organizacje pozarządowe i jednostki odpowiedzialne za organizację wolontariatu, a poprzez wsparcie finansowe umożliwia realizację wydarzeń, akcji, zakup materiałów, prowadzenie działań promocyjnych i wypłacanie wynagrodzeń osobom koordynującym działaniami i prowadzącym warsztaty, szkolenia. 

Wolontariat jest ważny. Wie o tym Warszawa, wie także Szczecin i województwo zachodniopomorskie.

Ewelina Sobecka