Pracodawcy potwierdzają – wolontariat zwiększa szanse młodych osób na rynku pracy

wpis w: warto wiedzieć | 0

Pomagam, bo lubię. Pomagam, bo daje mi to satysfakcję. Pomagam, by odwdzięczyć się za kiedyś otrzymaną pomoc. Pomagam, bo …chcę pomagać.

Wszystkie powyższe argumenty są bardzo ważne, ale czy nie jest też tak, że pomagam także ponieważ:

– chcę się nauczyć współpracy z ludźmi,

– chcę się sprawdzić w stresowych sytuacjach,

– dzięki wolontariatowi zdobędę doświadczenie współdziałania ze specyficzną grupą (dziećmi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi),

–  uczę się wyrażać swoje zdanie,

– ćwiczę swoją śmiałość w kontaktach międzyludzkich,

– wolontariat uczy mnie organizacji czasu własnego, bo muszę pogodzić wszystkie swoje obowiązki,

– ……..(tu wpisz swoje argumenty, ale tylko takie które odnoszą się do Twojego rozwoju dzięki wolontariatowi).

Rozważając myśl o podjęciu wolontariatu – akcyjnego, czy systematycznego – warto pamiętać, że wolontariat to nie tylko pomaganie innym. To także świetna szansa na rozwój samego siebie, a konkretnie ćwiczenie umiejętności społecznych, które potocznie nazywamy miękkimi. W dzisiejszych czasach pracodawcy rekrutując pracowników podkreślają, że szukają ludzi nie tylko z dyplomami potwierdzającymi umiejętności zawodowe (tzw. twarde), ale także z umiejętnościami społecznymi. Wielokrotnie o zdobyciu pracy decydują doświadczenia pozaszkolne, w tym wolontariat, który jest doskonałym przygotowaniem do pełnienia roli pracownika / współpracownika. Przede wszystkim uczy współdziałania, kreatywności, umiejętności dostosowywania się do sytuacji, empatii. Jest potwierdzeniem gotowości do uczenia się danej osoby, jej samomotywacji, otwartości na innych. Czyli wszystkiego, co jest potrzebne, by podjąć nową pracę i się w niej odnaleźć. Wśród osób zajmujących się zatrudnianiem, poszukiwaniem pracowników krąży takie przekonanie, czy też powiedzenie:

Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

Dlatego, jeśli masz za sobą doświadczenie bycia wolontariuszem / wolontariuszką:

– nie wahaj się ani chwili i wpisuj je do rubryki ,,doświadczenie”  do swojego CV poszukując pracy dorywczej i stałej, czy też starając się o stypendium / staż;

– nazywaj swoje umiejętności społeczne zdobyte dzięki wolontariatowi (pomoże Ci w tym specjalny szablon Europass CV, który ma wyodrębnioną część o umiejętnościach. Możesz go wypełnić on-line na stronie EUROPASS;

            Przykładowe umiejętności:

  • doskonałe umiejętności kontaktu z dziećmi zdobyte podczas wolontariatu na półkolonii dla dzieci z rodzin ubogich;
  • dobre umiejętności kontaktu z cudzoziemcami zdobyte podczas pracy jako wolontariusz w PAH – Polskiej Akcji Humanitarnej;
  • umiejętność współpracy w grupie nabyta podczas pracy w szkolnym klubie wolontariatu;
  • dobre umiejętności organizacyjne uzyskane podczas pełnienia funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia Akademickiego, gdzie byłem odpowiedzialny za organizację wydarzeń dla studentów;
  • dobre umiejętności kierowania zespołem uzyskane podczas wolontariatu jako trener młodzieżowej grupy karate;
  • dobra znajomość fotograficznych programów edytorskich nabyta dzięki pełnieniu funkcji fotografa szkolnych uroczystości;

– nie krępuj się prosząc o zaświadczenie z odbytego wolontariatu. Takie dokumenty warto przechowywać w swoim portfolio (jeśli dla Ciebie to zbyt duże słowo możemy je nazwać segregatorem :);

– pamiętaj, że wszystkie umiejętności, w tym społeczne można rozwijać. Zatem pracuj nad tymi, o których wiesz, że pomogą Ci zdobyć wymarzony zawód, czy pracę;

– podejmuj wyzwania. Jeśli masz spore doświadczenie w wolontariacie lokalnym, to może czas rozejrzeć się nad projektem wolontariatu międzynarodowego?

Wskazówki dla koordynatorów wolontariuszy:

– planuj dla wolontariuszy / wolontariuszek, którymi się opiekujesz zadania nie tylko potrzebne, ale także takie, które będą dla nich chociaż trochę rozwojowe;

– znajdź chociaż chwilę na rozmowę, która pozwoli Ci poznać danego wolontariusza / wolontariuszkę. Starajcie się razem definiować cele. Nie raz zdziwisz się, że uczycie się od siebie nawzajem;

– nie patrz krzywo, jeśli wolontariusz poprosi Cię o pisemną opinię / referencje/ zaświadczenie. Takie jest jego prawo. Pamiętaj jednak, by nie wystawiać takich zaświadczeń ,,z automatu”. Oceniaj pracę wolontariuszy sprawiedliwie i według ich zaangażowania;

– wspieraj, dawaj wskazówki, rozmawiaj.

Wolontariuszu, wolontariuszko – zatem do dzieła! Przy najbliższej rozmowie kwalifikacyjnej pochwal się swoimi umiejętnościami zdobytymi dzięki wolontariatowi. Niech nie ogarniają Cię wątpliwości. To co robisz jest naprawdę wyjątkowe. I na pewno kiedyś zaprocentuje.

 

Magdalena Samul-Szerwińska – pracownik młodzieżowy, edukator, koordynatorka projektów społecznych. Pracuje w Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.